• Gred Ahli
 • Perputaran Bulanan (MYR)
 • Deposit Bulanan (MYR)
 • Bonus Peningkatan (MYR)
 • Rebat Slot
 • Rebat Live Kasino
 • Rebat Sukan
 • Bonus Recovery Harian
AHLI BARU
Warrior
Elite
Semi-pro
Pro
Expert
Master
G.Master
Epic
Legend
Mythic
- Deposit x1 20,000 80,000 200,000 500,000 1,200,000 3,000,000 5,500,000 8,500,000 Jemputan Sahaja
- Deposit x1 3,000 8,000 20,000 50,000 100,000 200,000 350,000 600,000
- - 27 77 177 377 677 1,177 1,777 2,777 >2,777
- 0.30% 0.35% 0.40% 0.45% 0.50% 0.55% 0.65% 0.75% 1.00% ?
- 0.45% 0.50% 0.55% 0.60% 0.65% 0.70% 0.75% 0.80% 0.90% ?
- 0.30% 0.35% 0.40% 0.45% 0.50% 0.55% 0.60% 0.65% 0.75% ?
- Menang Kalah
x2.5%
Menang Kalah
x3%
Menang Kalah
x3.5%
Menang Kalah
x4%
Menang Kalah
x4.5%
Menang Kalah
x5%
Menang Kalah
x6%
Menang Kalah
x7%
Menang Kalah
x8%
?
 • Faedah VIP
 • Bonus Hari Jadi (MYR)
 • Kelajuan Deposit
 • Kelajuan Pengeluaran
 • Had Pengeluaran Cepat (MYR)
Ahli Baru
Warrior
Elite
Semi-pro
Pro
Expert
Master
G.Master
Epic
Legend
Mythic
- 7 27 57 77 177 377 577 777 1,077 Hadiah Khas
- Biasa Biasa Biasa Biasa Cepat Cepat Cepat Keutamaan Keutamaan Jemputan Sahaja
- Biasa Biasa Biasa Biasa Cepat Cepat Cepat Keutamaan Keutamaan
- 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 15,000 15,000 20,000 20,000 ?
 • Ganjaran Point 7Shop
 • Point Peningkatan VIP
 • Point Rescue Mingguan (kalah)
 • Amaun Taruhan Sah (MYR)
 • Amaun Deposit (MYR)
Ahli Baru
Warrior
Elite
Semi-pro
Pro
expert
master
g.master
Epic
Legend
Mythic
- 1,000 5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 70,000 100,000 ?
- >100 = 100 >100 = 100 >90 = 100 >90 = 100 >80 = 100 >80 = 100 >60 = 100 >60 = 100 >30 = 100 ?
- 500 = 100 500 = 100 490 = 100 490 = 100 480 = 100 480 = 100 470 = 100 470 = 100 460 = 100 460 = 100
- 80 = 100 80 = 100 75 = 100 75 = 100 75 = 100 75 = 100 70 = 100 70 = 100 70 = 100 70 = 100
Terma & Syarat (Gred Ahli) :
 • Deposit dan Point akan dikira secara Bulanan.
 • Slot Khas (888King / 918Kiss / 918Kaya / Pussy888 / Xe88 / Mega888) akan dikira berdasarkan jumlah deposit bulanan.
 • Semua permainan (kecuali Slot Khas & Loteri 4D) akan dikira berdasarkan jumlah perputaran sah bulanan, 100% daripada jumlah taruhan sah yang ditaruh atas sebarang permainan akan dikira dalam perputaran.
 • Rebat harian akan diberikan kepada semua pemain yang berkelayakan setiap hari sebelum 7:00 PETANG (GMT+8).
 • Bonus pemulihan hari akan diberikan kepada semua pemain yang berkelayakan setiap hari sebelum 7:00 PAGI (GMT+8).
 • Tahap VIP Ahli akan dikemas kini sebelum 7hb setiap bulan.
 • Ganjaran Bonus dan Point Peningkatan diberikan secara automatik kepada ahli sebulan sekali, tanpa syarat perputaran.
 • Bonus tahap tertinggi yang anda peroleh pada bulan semasa ditentukan oleh jumlah deposit / jumlah perputaran yang anda telah capai pada bulan sebelumnya.
 • Sekiranya ahli gagal untuk memenuhi syarat pada akhir bulan, ahli tersebut dikehendaki untuk mencapai SEKURANG-KURANGNYA 50% daripada syarat untuk tahap tersebut.
 • Sekiranya ahli gagal untuk memenuhi syarat pada akhir bulan, ahli tersebut akan turun satu tahap.
Terma & Syarat (Bonus Hari Jadi) :
 • Akaun ahli mesti aktif dan telah membuat sekurang-kurangnya LIMA (5) pendepositan tahun ini sebelum menuntut bonus ini.
 • Sila kemukakan satu salinan imbasan kad pengenalan baru atau lesen pemandu anda yang sah kepada Wakil Khidmat Pelanggan 7Slots untuk tujuan pengesahan identiti.
 • Bonus Hari Jadi tertakluk kepada perputaran x1 sebelum pengeluaran.
 • Promosi ini hanya boleh dituntut SATU (1) kali setahun, oleh SATU (1) ahli terhad kepada SATU (1) akaun kasino, dari SATU (1) alamat IP dalam SATU (1) isi rumah.
Terma & Syarat (Ganjaran Point 7Shop) :
 • Semua kredit tunai 7Slots tertakluk kepada x1 perputaran sahaja.
 • (S) Point dalam akaun ahli akan ditetapkan semula setahun sekali pada 1hb Januari.
 • (S) Point akan dikira dan dikreditkan secara automatik ke dalam akaun ahli setiap hari sebelum 8:00 MALAM (GMT+8).
 • Point Rescue Mingguan akan dikira dari hari Isnin hingga hari Ahad dan dikreditkan secara automatik pada hari Isnin sebelum 6:00 PETANG (GMT+8).
 • Ahli boleh mendapat (S) Point dengan amaun taruhan sah dan amaun deposit dengan 7Slots (mengikut jadual di atas).
 • 7Slots berhak untuk mengubah (S) Point tersebut, jika ahli gagal untuk memenuhi syarat dengan tingkah laku pertaruhan haram.
Terma & Syarat (Lain-Lain) :
 • Selepas berjaya mendeposit dana ke dalam akaun anda, jumlah taruhan mestilah setara atau melebihi amaun yang didepositkan. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan kegagalan untuk memohon sebarang pengeluaran.
 • Had pengeluaran cepat dikira berdasarkan jumlah terkumpul setiap hari dan akan ditetapkan semula setiap hari pada 12:00 PAGI (GMT+8).
 • Permainan Online, Permainan Meja & Permainan Berbilang Pemain dalam Slot Khas (888King / 918Kiss / 918Kaya / Pussy888 / Xe88 / Mega888) tidak berkenaan dengan promosi ini.
 • Hanya taruhan yang sah akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran. Semua taruhan seri, taruhan yang dibatalkan atau tidak berlaku, taruhan atas kemungkinan kurang dari Euro 1.50 or Asia 0.5, serta taruhan yang dipasang pada kedua-dua kemungkinan dalam satu pertandingan tidak akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran.
 • Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam sebarang permainan Pai Gow Poker & Roulette (semua variasi), serta 50% permainan RNG & Slot akan dikira dalam jumlah perputaran dan pengiraan pulangan tunai.
 • Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam sebarang permainan Buru Ikan akan dikira dalam jumlah perputaran. Permainan Buru Ikan tidak akan diambil kira dalam sebarang pengiraan pulangan tunai.
 • Semua bonus dan amaun kemenangan akan dilupuskan jika anda tidak mematuhi terma dan syarat ini.
 • Semua bonus dan amaun kemenangan akan dilupuskan jika anda gagal memenuhi syarat perputaran dalam masa 30 hari, bermula dari hari bonus tersebut dituntut.
 • Semua bonus dan amaun kemenangan akan dilupuskan jika sistem mengesankan bahawa ahli menyimpan putaran percuma dalam permainan untuk mengelakkan syarat yang ditetapkan sebelum membuat pengeluaran.
 • 7Slots berhak untuk menamatkan dan menggantung sebarang akaun yang disalin atau tidak mematuhi terma dan syarat ini.
 • 7Slots berhak untuk mengubah atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 • 7Slots berhak untuk menentukan jumlah wang yang akan diberikan kepada semua ahli mengikut tahap keahlian mereka.
 • Sekiranya berlaku apa-apa pertikaian, versi bahasa Inggeris Terma & Syarat ini akan diutamakan.
 • Terma & Syarat 7Slots Umum dikenakan.